Ditjes en datjes

Ditjes en datjes


Dagindeling

Vaste momenten en activiteiten aanbieden geeft een manier van veiligheid en geborgenheid.
Daarom hebben we enkele vaste activiteiten bij ons op de kinderopvang.
Aan tafel, tijdens het fruit eten en thee drinken kunnen de kinderen om de beurt iets vertellen als ze dat willen, of we lezen een verhaaltje voor. De broodmaaltijd is ook een vast moment, en verder hebben we vaste wc en verschoon tijden. Natuurlijk mogen kinderen bij ons ook ‘tussendoor’ naar de wc. Naast de vaste verschoon tijden worden de kinderen indien nodig extra verschoond. De grotere kinderen mogen altijd zelfstandig naar toilet, kinderen die oefenen om zindelijk te worden, worden hierin ook extra gestimuleerd. Hoe onze dagindeling verder verloopt is o.a. afhankelijk van het weer. We proberen dagelijks buiten te spelen of een wandelingetje te maken naar de koeien op stal. Voor de baby’s in de groep proberen wij zoveel mogelijk het schema van thuis aan te houden.

Een dag van…

7.30 u – 8.00 u
Kinderen worden gebracht en we starten samen in 1 groep. Bij binnenkomst besteden we aandacht aan ieder kind. Ouders en leidsters wisselen bijzonderheden uit en de leidsters besteden aandacht aan het afscheid nemen van ouder en kind. Kinderen hebben de vrije keus waarmee ze willen spelen.

8.30 u – 9.00 u
Leidster van de baby – dreumesgroep gaat met de kindjes naar eigen groepsruimte. In de kring word de dag geopend met het zingen van het ‘goedemorgen’ liedje en het liedje van de dagen van de week. Tevens word de dag doorgenomen aan de hand van dagritmekaarten.

9.00 u
Fruit eten. Liedje zingen ‘appel- peertje en banaan’
De baby’s krijgen een vers fruithapje. Het fruit word aan tafel klaargemaakt en alle kinderen krijgen een schaaltje met daarna verschillende stukjes fruit en of groente.

9.30 u
Verschoning en toilet bezoek. De baby’s gaan slapen en de andere kinderen gaan buiten spelen, wandelen en de dieren voeren. Of een creatieve activiteit /voorlezen wordt aangeboden. Activiteit is afhankelijk van het weer.

11.20 u
Samen met de kinderen opruimen, handen wassen en daarna gaan we aan tafel.

11.30 u
Lunch / Broodmaaltijd.

12.15 u
Verschoning en toilet bezoek.
De (meeste) kinderen gaan naar bed voor de middagslaap.
De andere kinderen gaan even rusten op de groep (rustbedje)

12.30 u – 13.00 u
Kinderen die alleen de ochtend komen worden opgehaald en kinderen die alleen de middag komen worden gebracht.

15.00 u – 15.30 u
Kinderen komen uit bed.
De kinderen krijgen groenten en fruit met thee en een koekje.
Ook nu weer aandacht voor ieder kind en tijd voor een liedje of verhaaltje.

16.00 u – 16.30 u
Verschoning en toilet bezoek.

16.30 u – 17.30 u
Op mooie dagen zijn we buiten.
We kijken naar de koeien in de wei, gaan de dieren voeren of de kinderen spelen in de zandbak.
Indien we binnen zijn doen we rustige activiteit.

Tussen 17.00 u – 17.30 u
Worden alle kinderen opgehaald. De leidsters bespreken met de ouders eventuele bijzonderheden van die dag en nemen afscheid van de kinderen.
Om 17.30 u worden de twee groepen samengevoegd mits het kind aantal dit toe laat.

Bij baby’s (0-1 jaar) houden wij zoveel mogelijk het voeding en slaapritme van thuis aan. De leidsters kunnen naar eigen inzicht flexibel omgaan met deze dagindeling.


Eten en drinken

Flesvoeding, dieetvoeding en groentehapjes worden door uzelf meegebracht. Vers fruit en de broodmaaltijden worden door ons verzorgd. De kinderen krijgen s’ morgens vers fruit en thee of water. Het fruit voor de baby’s wordt gepureerd, als u uw baby liever een potje fruit geeft, dan moet u dit zelf meebrengen.

Bij de broodmaaltijd krijgen de kinderen melk, thee of water. Alle kinderen krijgen eerst een boterham met kipfilet of zuivelspread. Daarna mogen de kinderen zelf kiezen wat ze op hun boterham willen. Indien u bezwaar heeft tegen zoet beleg dan kunt u dit doorgeven aan de leidsters.

Na het middag dutje krijgen alle kinderen groente, fruit en thee met een koekje of krentjes.

De groentehapjes geven wij tot één jaar.

Wanneer uw kind iets echt niet lust of mag geef dit dan aan ons door, evenals bepaalde eetgewoonten, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

In onze keuken hangt een bord waarop wij alle voedingsvoorschriften, zoals flesvoedingen en dieet voedingen, noteren.

Verder willen wij u verzoeken om alle veranderingen m.b.t. de voeding of voedingstijden aan ons door te geven bij de overdracht of via de chat.


Feestdagen / Activiteiten

Op de kinderopvang besteden we veel aandacht aan diverse thema’s.

Denk hierbij aan seizoenen maar ook aan feestelijke gelegenheden.

Sinterklaas

Vanaf het moment dat Sinterklaas in Nederland is, besteden we op de kinderopvang aandacht aan Sinterklaas.

De kinderopvang wordt samen met de kinderen versierd en we zingen liedjes. Jaarlijks organiseren 2 leidsters de activiteiten rondom sinterklaas en piet.

Kerstmis

In de weken voor kerst wordt de kinderopvang gezellig versierd. Samen met de kinderen zetten we de kerstboom, we zingen kerstliedjes en er worden kerstverhaaltjes verteld.

Carnaval

In de weken voor de Carnaval brengen we iedereen in feeststemming. De leidsters zingen en dansen met de kinderen, Met de carnaval mogen de kinderen verkleed komen, en er wordt een feest activiteit gepland door de leidsters.

Pasen

In de weken voor Pasen zijn we samen met de kinderen volop bezig de kinderopvang te versieren. De activiteiten staan in het teken van Pasen, en natuurlijk gaan we samen paaseieren zoeken. Zelfs de paashaas komt meestal op bezoek.

Vaderdag & Moederdag

Samen met de kinderen knutselen we een cadeautje voor papa en mama.

Dierendag

Op dierendag krijgen alle dieren op de Boerderij wat extra bezoek en aandacht van de kinderen.

Zomerfeest /  opa en oma dagen

Deze activiteiten vinden jaarlijks in het voorjaar of de zomer plaats. Het zomerfeest vieren we met de ouders en broertjes en zusjes. De opa en oma dagen organiseren we meestal op een ochtend.

Verder zijn er nog diverse activiteiten die we met name met de grotere (2-3 jarige) kinderen ondernemen. Enkele voorbeelden zijn een kookthema, samen in de keuken koekjes bakken of appelflappen maken van zelf geplukte appels en het thema handjes wassen waarbij we op een spelende manier de kinderen leren omgaan met hygiëne.


Kleding

Ieder kind heeft een eigen mandje, voor zijn / haar spulletjes. Dit mandje staat ‘s ochtends in de gang voor u klaar. Geef uw kind makkelijke kleding aan, waarin ze gerust buiten kunnen spelen.

Met name in de herfst en winter periode is het fijn als uw kind pantoffeltjes of sokken met antislip bij zich heeft.

Graag alles voorzien van de naam van uw kind.

Ook zou het prettig zijn als u voor u kind reserve kleding mee zou brengen. Op de kinderopvang is wat reserve kleding aanwezig . Mocht ‘t zo zijn dat u kind reserve kleding van de kinderopvang aan heeft zou u dit dan zo spoedig mogelijk weer gewassen mee terug willen brengen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging of zoekraken van kleding.


Slapen

Als uw kind het prettig vindt om een knuffel en of tutje mee naar bed te nemen, breng dit dan mee naar de kinderopvang. Tevens het verzoek om uw kind en slaapzak en of pyjama mee te geven.

De bedjes voldoen aan de eisen van de Arbo wet. Voor alle kindjes die niet meer naar bed gaan hebben we een ‘rustbeleid’. zij rusten op een rustbedje (stretcher) in de grote ruimte.  Wij vinden dit rust moment erg belangrijk.  Ook voor deze kindjes graag een pyjama of makkelijk broekje meebrengen.


Buikslapen en buiten slapen

Het slapen van kleine kinderen op hun buik kan bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Indien u als ouder wenst dat uw kind op de kinderopvang op zijn buik te slapen dient te worden gelegd, verzoeken wij u een formulier ‘buikligging’ te ondertekenen.

Waarbij u verklaart te zijn gewezen op de risico’s die het buikslapen met zich mee kan brengen.

De kinderopvang kan voor eventuele gezondheidsrisico’s m.b.t het buikslapen geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Verjaardagen & Traktaties

Natuurlijk besteden wij aan de verjaardag van uw kind extra aandacht. De leidsters versieren de kinderopvang en ‘s ochtends na het fruit eten vieren we de verjaardag met liedjes zingen en muziek maken. De jarige job is het middelpunt.

Natuurlijk is het leuk als uw kind trakteert. Vooraf kunt u aan de leidsters vragen hoeveel kinderen en leidsters er op die dag aanwezig zijn. Er zijn veel gezonde traktaties te bedenken, die toch leuk en lekker zijn. De leidster kan eventueel suggesties doen voor een leuke traktatie.

Lollies en (zakjes) snoep zijn verboden als traktatie.


Wennen

Ieder kind dat bij ons komt zal moeten wennen. Wennen aan een nieuwe leidster, nieuwe omgeving, andere kinderen en andere regeltjes. Wij bieden de mogelijkheid dat uw kind een ochtend komt wennen op de kinderopvang voordat het definitief start bij ons. Samen maken we afspraken over een eventuele wenperiode. Met name in de begin periode zijn ouders vaak benieuwd hoe het met hun kind gaat. U mag natuurlijk altijd bellen om te informeren. Een kind moet weten dat de ouder weggaat, en weten dat u weer terugkomt. Daarom besteden we op de kinderopvang ‘s ochtends veel aandacht aan het samen afscheid nemen van de ouders.


Ziek

Als uw kind ziek is, kan het niet bij ons zijn. Wij kunnen het kind namelijk niet die extra aandacht geven die een ziek kind nodig heeft. Tevens willen wij natuurlijk ook voorkomen dat andere kinderen ziek worden.

Als uw kind thuis blijft vanwege ziekte dan graag voor 8.00 uur telefonisch afmelden.

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven, zodat wij een eventueel volgend geval snel kunnen onderkennen.

Mocht uw kind tijdens het verblijf bij ons letsel oplopen of hulp van een arts nodig hebben, dan stellen wij u zo vlug mogelijk op de hoogte, zodat u indien mogelijk zelf mee kunt gaan.

Voor ieder kan ‘ziek zijn’ een andere betekenis hebben. Als uw kind ‘s morgens bij het brengen al koorts (boven 38 graden) heeft of hangerig is, dan is de kans erg groot dat wij contact met u opnemen. Mocht uw kind bij ons ziek worden of heeft uw kind boven de 38,5 graden koorts dan nemen wij altijd contact met u op. En dan zal u kind opgehaald mogen worden.

Verder hanteren wij bij kinderziektes de richtlijnen zoals wij die van de GGD aangereikt krijgen. Indien nodig hangen wij betreffende informatie op het prikbord om alle ouders op de hoogte te stellen.

Indien uw kind medicijnen gebruikt dan dient u hiervoor een formulier ‘overeenkomst geneesmiddelen’ te ondertekenen. En de medicijnen mee te brengen in de originelen verpakking.


Luierrecycling

Op de kinderopvang worden de luiers opgehaald door de gemeente Oss. U kunt ook gebruik maken van deze service en uw zakken met vuile luiers van thuis bij ons inleveren. Met de speciale witte zakken kunt u uw luiers thuis verzamelen en deponeren in de daarvoor bestemde container op de kinderopvang. De zakken zijn gratis verkrijgbaar op de kinderopvang.


Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht bij iedere kinderopvang. Onze oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en is een samengestelde oudercommissie met BSO en peuterwerk In ’t Park.

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

Daarnaast kan de oudercommissie ook advies geven aan de kinderopvang, peuterwerk en BSO.

Minimaal vier keer per jaar wordt door de oudercommissie vergaderd.

Wanneer daar belangstelling voor is kan een ouder, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, als toehoorder bij een vergadering aanwezig zijn.

Mocht u iets willen bespreken dan kunt u altijd contact opnemen met de oudercommissie.

Het telefoonnummer en mailadres van de oudercommissie vind u op het prikbord en op de site.

Via het prikbord, site en het boerderijnieuws wordt u als ouder ook op de hoogte gehouden van vergaderingen e.d.

De Oudercommissie is aangesloten bij de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, BOINK. Voor meer informatie zie de web site: www.boink.info


Groepssamenstelling

De kinderopvang biedt plaats aan kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar. Wij hebben twee groepen, een verticale groep ( de Koetjes) van maximaal 16 kindjes van 0-4 jaar en een baby -dreumesgroep ( de Kalfjes) van maximaal 6 kindjes van 0-2 jaar.

Wij volgen de wettelijke normen. Zie ook www.1ratio.nl.