Huishoudelijk reglement

 

 

Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden.


 1. De openingstijden van op de boerderij zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Op aanvraag zijn wij om 7.30 geopend en verlengde opvang is mogelijk tot 18.00 uur.
  Op de boerderij is gesloten:
  – Twee weken tijdens de zomerperiode (bouwvakvakantie zuid)
  – Een week (= 5 werkdagen) in de kerstperiode
  Deze weken worden uiterlijk in november voorafgaand bekend gemaakt.
  Tevens zijn wij gesloten op officiële feestdagen.
 2. Alle kinderen van 8 weken tot 4 jaar kunnen worden geplaatst.
  Minimaal aantal dagdelen = 2
 3. De aanmelding van uw kind vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.
 4. Bij volledige bezetting wordt een wachtlijst gehanteerd. Toewijzing van vrijgekomen plaatsen gebeurt op volgorde van inschrijving.
 5. Bij de meeste kinderziektes mogen kinderen gewoon aanwezig zijn op de kinderopvang, bij twijfel kunt u vooraf even contact opnemen.Bij Koorts 38,5 of hoger, nemen wij contact met u op. Ziektedagen zijn geen ruildagen.
 6. Ouders ontvangen maandelijks de factuur rechtstreeks van de kinderopvang. Betaling gebeurt maandelijks (30e) vooraf, via automatische incasso.
 7. Bij ziekte of verhindering van uw kind, graag de kinderopvang op de hoogte stellen. Telefoonnummer: 0486-464900
 8. Ruildagen kunnen in overleg worden ingehaald, mits dit past in onze planning.  ruildagen blijven alleen het lopende kalender jaar geldig.
 9. De opzegging van een kind dient schriftelijk te gebeuren per de eerste van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt vanaf de inschrijving en geldt voor alle opzeggingen.
 10. De kinderopvang is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ongevallen.
 11. De verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing tijdens het verblijf op de kinderopvang.
 12. De kinderopvang zorgt voor eten, drinken en luiers. Baby en dieetvoeding wordt door de ouders zelf meegebracht.
 13. De kinderopvang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding, meegebracht speelgoed e.d.
 14. Er is een pedagogisch plan, deze staat op onze website.
 15. Klachten behandeling:
  Mocht een bepaalde situatie / klacht in onderling overleg niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u een klacht indienen die wordt beoordeeld door een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Wij staan geregistreerd bij de geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.
  Opbouwende kritiek en / of nuttige suggesties zijn eveneens welkom!
 16. Bescherming persoonsgegevens: de kinderopvang gaat zorgvuldig om met gegevens die u ons verstrekt.